Sağlıkta Yenilikçi Tasarımlar Atölye Çalışması

Posted on Posted in Genel

Multidisipliner temelde sağlık alanında ‘Patentlenebilir ve Ticarileşebilir’ iş fikirlerini ve
çözümlerini bularak sağlık konusundaki girişimleri arttırmak hedefiyle
Fırat Teknokentte ‘Sağlıkta Yenilikçi Tasarımlar Atölye‘ çalışması düzenlendi.
İki gün olarak Fırat Teknokentte yapılacak ve İstanbul
Üniversitesi TETLAB Fikir Fabrikası (3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım
Laboratuarı) kurucu ekibi tarafından verildi.
Sağlık konusunda karşılaşılan problemlere tasarım odaklı düşünüp merkezine insanı koyarak
çözümler geliştirmek hedefli bu çalışmada problemlere kullanıcı gözünden bakarak yalın
start-up yaklaşımı ile çözümler üretmeyi; bir fikrin prototipini oluşturma, test etme,
iyileştirme süreçleri ele alındı.